New items
Umjetnost Iberskoga Poluotoka u Muzeju Mimara odabrana djela primijenjene umjetnosti The art of the Iberian Penisula in the Mimara Museum selected works of applied arts
Potocki Palace The Lviv Art Gallery
Maria hr Tarnowska 1880 1965
Wzornictwo huty szkła Zawiercie po 1945 roku Design of Zawiercie glassworks after 1945
Wystawa „Broń i Barwa” przewodnik Muzeum Książąt Czartoryskich Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie Arms and armour exhibition guidebook the Princes Czartoryski Museum Branch of the National Museum in Krakow
 
Most often loaned books in the library