New items
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Adam Hoffmann autoportret z tłem wrzesień/październik 2001
Otsuka Museum of Art 100 masterpieces
Tu powstała Polska katalog wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu It was here that Poland was born Poznań Archaeological Museum catalogue of permanent exhibition
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich