New items
Gry z miejscami wrocławskie galerie Katakumby Zakład nad Fosą Ośrodek Działań Plastycznych Games with places Wrocław galleries The Catacombs Studio on the Moat The Centre for Artistic Activities
Europe and the Orient past encounters heritage present day interactions
Przeszłe i teraźniejsze kolekcje w świetle problematyki strat wojennych i badań proweniencyjnych materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Zamkowe w Malborku 10 grudnia 2021 roku
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021
Kościół w Głogowie pw św Katarzyny Aleksandryjskiej
 
Most often loaned books in the library