New items
Rembrandt Landschaftszeichnungen landscape drawings
Kolekcja osobista sztuka nieprofesjonalna z prywatnych zbiorów Anny i Pawła Banasiów
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Procedura postępowania przy odtwarzaniu ogrodzeń na historycznych cmentarzach żydowskich Procedure for the reconstruction of fencing in historic Jewish cemeteries