New items
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Exploding fashion
Portrety osobistości polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B G Woźnickiego katalog zbiorów T 1 T 1
Grupa Dziesięciu 1932 1939 Zrzeszenie Artystów Krakowskich
My i oni sztuka starożytna w Muzeum Narodowym w Warszawie We and those before us ancient art in the National Museum in Warsaw