New items
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1
139 aukcja antykwaryczna książki dedykacje grafika 139/2023 6 7 października 2023
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Poussin & l'amour
Architektura wybór czy przeznaczenie