New items
subversive Bild Festschrift fur Jurgen Muller
Katedra krakowska i archiwum kapitulne na Wawelu szkice historyczne
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Broń i Barwa w kulturze sztuce tradycji
Contemporary issues in book and paper conservation proceedings of the Icon Book and Paper Group Third Triennal Conference 2021