Nowości
Wrocławska Szkoła Projektowania Środków Transportu 1966 2018 Wrocław School of Means of Transport Design
Edukacja artystyczna i krytyka artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w 20 i 21 wieku Hudozestvennое obrazovaniе i hudozestvennaa kritika v Centrainoj i Vostocnoj Evrope v 20 i 21 veke Art education and art criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st centuries
Artyści niepokorni sztuka nowoczesna XX wieku w przemysłowej Łodzi T 1
Ameryka rewizje wizualnej mitologii Stanów Zjednoczonych
Polacy we Lwowie 1939 1944 życie codzienne
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece