Nowości
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło zagłębiowskie i prasowane Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec glass from Zagłębie Dąbrowskie and pressed glass
Zamek w Szydłowcu wokół mecenatu dawnych właścicieli katalog wystawy
Trochębajki o Janie Matejce