New items
Henryk Gajewski od konceptualizmu do sztuki interpersonalnej
Czytanie interaktywnych obrazów gry komputerowe w perspektywie dynamicznej tekstualności
Janusz Leśniak leśniaki Ukryty Porządek leśniaki Wholeness and the Implicate Order
Klaudyna Potocka między romantycznymi artystami a wielką polityką
No cover
XXVIII Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków