New items
Monika Rak wątki linearne pomiędzy nicią a tkaniną
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
In facie Ecclesiae kwatera ołtarzowa ze sceną zaślubin Marii i przedstawieniem postaci świętej Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
monnaies de la Chine ancienne des origines a la fin de iempire
 
Most often loaned books in the library