New items
Tudor textiles
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Slovenska kresba a grafika 20 stoleti ve sbirkach Moravske galerie v Brne
Integrated pest management for collections Proceedings of 2011 a Pest Odyssey 10 years later
Broń z warsztatu Ignacego Hofelmajera 1825 1889 w zbiorach muzealnych i prywatnych