Nowości
Rembrandt Landschaftszeichnungen landscape drawings
Exploding fashion
Korespondencja do Erazma Majewskiego 1858 1922 w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przewodnik
Zakopane inwentaryzacja nowoczesności przewodnik po sztuce w przestrzeni miasta
Z Wawelu do Lublina skarby z królewskiego dworu wystawa ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu et non solum From Wawel to Lublin treasures of the royal court exhibition from the collection of the Wawel Royal Castle et non solum