New items
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
Bazylika i klasztor franciszkanów w Krakowie przewodnik
XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego Malbork 2017 26th International Biennial Exhibition of Modern Exlibris Malbork 2017
Barwy Kresów kilimy ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie Colours of the Borderland rugs from the collection of Muzeum Kresów in Lubaczów
 
Most often loaned books in the library