New items
Projekt oznakowania cmentarzy żydowskich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Project of marking Jewish cemeteries in the Republic of Poland
My i oni sztuka starożytna w Muzeum Narodowym w Warszawie We and those before us ancient art in the National Museum in Warsaw
Z Wawelu do Lublina skarby z królewskiego dworu wystawa ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu et non solum From Wawel to Lublin treasures of the royal court exhibition from the collection of the Wawel Royal Castle et non solum
Systemschnitt Tl 1
How do images work? strategies of visual communication in medieval art proceedings from a conference in honour of Michael Viktor Schwarz