New items
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Modes & manners Supplementary volume
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
Bolesław Prus w Nałęczowie
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Most often loaned books in the library