New items
Z japońskiej kolekcji Feliksa „Mangghi” Jasieńskiego From the Japanese collection of Feliks „Manggha” Jasieński
Kantor – Wajda / tekst Bogna Dziechciaruk Maj Natalia Zarzecka
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context
Słownik historyczno geograficzny województwa podlaskiego w średniowieczu Z 1
Kolekcja szkła użytkowego Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu szkło dolnośląskie i kryształowe Utility glass collection in Schoen's Palace Museum in Sosnowiec the Lower Silesian glass and crystal glass