Nowości
Edward Dwurnik od początku from the beginning
Verbum Domini manet in aeternum protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie katalog wystawy Early modern Protestant church architecture in Europe exhibition catalog
W kuźni Andrzeja Schmidta katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zbiorów prywatnych
Husaria duma polskiego oręża
Za drutami w oflagach niemieckich 1939 1945 Rudolf Fryszowski akwarele
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece