New items
Chronologia wczesnych malowideł ściennych z katedry w Faras VIII IX wiek
Art archives Sztuka i archiwum
Islamic chinoiserie the art of Mongol Iran
Niezwykły świat dawnych mebli przewodnik dla dzieci i młodzieży
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
 
Most often loaned books in the library