New items
Medici portraits and politics 1512 1570
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Zabytek odkrywanie tajemnic problematyka badań i konserwacji
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
Studies in medieval iconography collected essays 1962 2011
 
Most often loaned books in the library