New items
Tin glaze and image culture the MAK maiolica collection in its wider context
Prazska Pieta v Bernu predmet obchodu modla muzejni exponat Die Prager Pieta in Bern Handelsgut Gotzenbild Museumsexponat
Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie 1919 1939/45 dydaktyka twórczość i tradycja artystyczna The Faculty of Fine Arts of the Stefan Batory University in Wilno 1919 1939/45 education cerativity and artistic tradition
Pałac Popielów przemiany architektoniczne i wystrój wnętrz w 200 lecie krakowskiej rezydencji rodzinnej
Wzornictwo huty szkła Zawiercie po 1945 roku Design of Zawiercie glassworks after 1945