New items
Architecture and power in early Central Europe
Po 1945 przegląd grafiki artystycznej ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach katalog wystawy Artistic graphics after 1945 overview of the collection of the National Museum in Kielce exhibition catalogue
Jezuickie przestrzenie baroku przekształcenia strukturalne miast polskich na przełomie XVI i XVII wieku
Pokusa miejsca przeszłość i przyszłość miast
Królewskie teatry w warszawskich Łazienkach