New items
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Korespondencja do Erazma Majewskiego 1858 1922 w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie przewodnik
Amor Deo Amor Patriae Amor Familiae rzecz o rodzinie Matejków
Dawne malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Mode Macht Manner kulturwissenschaftliche Uberlegungen zur burgerlichen Herrenmode des 19 Jahrhunderts