Nowości
Wizerunek Boga Ojca według przesłania s Eugenii Ravasio w kontekście tradycji ikonograficznej studium kulturoznawcze
Broń i Barwa w kulturze sztuce tradycji
Brak okładki
Witajcie Welcome Prosimo
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
Dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką o kulturze w ziemiańskich dworach i pałacach