Nowości
Architektki PRL u komunistki literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce
Od grafitu do granitu
Sztuka i emancypacja kobiet w socjalistycznej Polsce przypadek Marii Pinińskiej Bereś
Klasztorek
Włodzimierz Pawlak Dzienniki 1989 2022 Włodzimierz Pawlak Diaries 1989 2022
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece