New items
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Z abakusem przez wieki / Sławomir Sojak
Tu jest sztuka warszawska scena galeryjna
2020 działalność ochrona dziedzictwa dla przyszłych pokoleń
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
 
Most often loaned books in the library