Nowości
Okupanci Niemcy w Krakowie 1939 1945
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece