New items
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej
Um Wellenlangen voraus zur Autochromfotografie der Fotopionierin Erzherzogin Margaretha von Osterreich Toskana
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami
Od zalotów do wesela magnatka w drodze do ołtarza w czasach saskich
Freski Sykstyny i inne arcydzieła Michała Anioła