New items
archaologischen Funde aus Polen und dem Baltikum im Germanischen Nationalmuseum Gedenkschrift fur Wilfried Menghin
Dziennik wojenny 22 III 1942 31 III 1944
Sztuka publiczna od obiektów do praktyk postartystycznych brikolaż socjologiczny
Początki są zawsze najważniejsze geneza i działalność Galerii Foksal teksty programowe wystawy wydarzenia artyści 1955 1970 Beginnings are always the most important the genesis and activity of the Foksal Gallery programmatic texts exhibitions events artists 1955 1970
Polacy we Lwowie 1939 1944 życie codzienne