New items
Wystawa twórczości Walerego Eljasza artysty zahartowanego Tatrami
Plaster monuments architecture and the power of reproduction
Architektura wybór czy przeznaczenie
Sjaj bijelog zlata becka manufaktura porculana 1718 1864 zbirka Marton 12 2 20 3 2020 Muzej Mimara
Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji sztuki nowoczesnej skrypty wykładów opracowane w rwmach realizaji projektu Innowacyjny program nauczania nowo powstałego Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej