New items
Gotyckie kaplice przykościelne na Dolnym Śląsku fundator funkcja forma
Katedra krakowska i archiwum kapitulne na Wawelu szkice historyczne
Pałac Popielów przemiany architektoniczne i wystrój wnętrz w 200 lecie krakowskiej rezydencji rodzinnej
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Dresdner Gemaldegalerie 1722 1887 was Inventare und Kataloge uber die Geschichte der Sammlung erzahlen
 
Most often loaned books in the library