New items
W stronę nieantropocentrycznej ekologii Victoria Vesna i sztuka w świecie antropocenu Towards a non anthropocentric ecology Victoria Vesna and art in the World of the anthropocene
Muzealny Wrocław polskie i niemieckie wystawy historyczne w latach 1900 2010
Tu jest sztuka warszawska scena galeryjna
Z abakusem przez wieki / Sławomir Sojak
Surrealizm realizm marksizm sztuka i lewica komunistyczna w Polsce w latach 1944 1948
 
Most often loaned books in the library