New items
Engraved gems from Tbilisi Georgia the Natsvlishvili family collection
Erfolgreiche Einwanderer Kunstlermigration im Ostseeraum in der Fruhen Neuzeit
Antiqua campana wprowadzenie do ochrony i konserwacji dzwonów
Historia i dziedzictwo księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy święceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks prof dra hab Jacka Urbana
Praxis sine theoria księga pamiątkowa poświęcona pamięci profesora Adama Małkiewicza w 140 lecie powstania pierwszej katedry historii sztuki na ziemiach polskich