New items
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Tradycja i nowoczesność sztuka w międzywojennym Poznaniu Stowarzyszenie Artystów Wielkopolskich „Plastyka” 1925 1939 Muzeum Narodowe w Poznaniu 27 02 8 05 2022
Brno a suburb of Vienna
W podróży katalog wystawy 28 VIII 30 IX 2021 On the journey exhibition catalogue 28 VIII 30 IX 2021
Amor Deo Amor Patriae Amor Familiae rzecz o rodzinie Matejków