New items
art of manipulating fabric
Urządzone zrealizowane prace z kolekcji Galerii Starmach Appointed implemented works from the Starmach Gallery collection
Corset cutting and making
Grafika polska w CBWA 1956 1971
Poznański fotograf Sally Jaffe