New items
Polskie i obce znaki zaszczytne żołnierzy 2 Pułku Saperów Kaniowskich
Muzeologia cyfrowa muzeum i narzędzia cyfrowe humanistyki materiały II Sympozjum Naukowego Muzeum wobec humanistyki cyfrowej zrealizowanego w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 roku wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej Toruń 1–2 marca 2019 roku
Grand Tour sogno d'Italia da Venezia a Pompei
Rimer Cardillo a journey to Ombu Bellaumbra
Miecze Europy
 
Most often loaned books in the library