Nowości
Rysunki dawnych mistrzów wiek XV do lat 20 XIX wieku
Oblicza sztuki buddyjskiej
Architecture in global socialism Eastern Europe West Africa and the Middle East in the Cold War
Przekrój przez Mroza
Ewa Zawadzka grafika i rysunek z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / kurator wystawy katalog Jan Motyka