Nowości
Niewiasty z pastorałami portrety ksień klasztoru benedyktynek ormiańkich we Lwowie historia konteksty konserwacja
Mariola Przyjemska konsumpcja konstrukcja i melancholia
Kościół Dominikanów w Gdańsku architektura i jej przeobrażenia
Trochębajki o Janie Matejce
Dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką o kulturze w ziemiańskich dworach i pałacach