Nowości
Paris et les artistes polonais 1945 1989 Paris and the Polish artists 1945 1989
Peccata Grzegorz Bednarski
Kraków 1900
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece