Nowości
Jan Stanisławski 1860 1907 Noc Muzeów 2017
Alternativa 2016 uszczerbki i straty damage & loss
Husaria duma polskiego oręża
Stefan Żeromski i jego Muzeum w Nałęczowie
Księgi i sztuka dziedzictwo po Edwardzie i Atanazym Raczyńskich wystawa towarzysząca otwarciu nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich 29 06 10 08 2013
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece