New items
Manggha The Kyoto Cracow Foundation 30 November 1994 Fundacja Kyoto Kraków Muzeum Narodowe w Krakowie Manggha Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie
Fracht dziesięć najcenniejszych obiektów w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
Grand Tour sogno d'Italia da Venezia a Pompei
Inwentarz kolekcji Theodora Josepha Blella opracowanie krytyczne
Printed textiles British and American cottons and linens 1700 1850