Nowości
Galeria Sztuki Dawnej europejskie i staropolskie rzemiosło artystyczne malarstwo i rzeźba od XV do XVIII wieku
Modes & manners Supplementary volume
Romuald Oramus grafiki z lat 1981 99
Ostoja tradycji
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece