Nowości
Czyżyny zapomniane dziedzictwo Nowej Huty
50 Krakowski Festiwal Filmowy 1961 2010 50 Krakow Film Festival 1961 2010
Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Artystycznych 2017 International Student Drawing Triennial Higher Education Institution For Art Studies
Okupanci Niemcy w Krakowie 1939 1945
Szkicowniki Stanisława Wyspiańskiego z naukowo artystycznej wycieczki w Grybowskie Sądeckie i Tarnowskie z roku 1889 ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie Z 2 3
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece