New items
Nowosielski w setną rocznicę urodzin 14 04 15 10 2023 on the centenary of the artist's birth
Muzea preteksty niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne wobec negatywnego dziedzictwa w Warszawie
Design jako płaszczyzna rozpoznawania i modelowania stosunków społecznych
Stanisław Moniuszko album
Sbornik 16 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 25 27 rijna 2017 Proceedings of the 16th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 25 27 October 2017