Nowości
Polskie armie 1569 1696 Cz 2
Jan Stanisławski 1860 1907 Noc Muzeów 2017
Album kresowe ziemie wschodnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w grafice ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku
Inflanckie pitoreski kultura dworu ziemiańskiego dawnych Inflant Polskich w XIX wieku
Husaria duma polskiego oręża
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece