Nowości
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Maria hr Tarnowska 1880 1965
Olbiński akty nudes
Ludzie Projekty Badania People designs studies
17 Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki Polska Łódź 2020 22 października 2020 31 stycznia 2021 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi Galeria Willa 17th International Triennial of Small Graphic Forms Poland Łódź 2020 22nd October 2020 31st January 2021 The City Art Gallery in Łódź Villa Gallery