Nowości
Dom wójta w Kielcach
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Bartky tabiwky zgardy huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej Szczepki i Andrzeja Szczepki
Gmach Leonarda zamierzony klasztor sióstr miłosierdzia
Tajemnice kupców czyli o dawnych wagach i miarach
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece