New items
Wybrane zagadnienia komunikacji wizualnej w kontekście pracy dydaktycznej Michała Klisia
Permanentny remanent polska grafika reklamowa w czasach PRL u Everlasting inventory promotional graphic design in the Polish People's Republic
Prace konserwatorskie w zespole kościoła NMP w Malborku próba podsumowania materiały z VIII Konferencji Naukowej z cyklu Spotkania Malborskie im Macieja Kilarskiego
Sbornik 16 mezinarodniho zasedani k problematice sepulkralnich pamatek Praha 25 27 rijna 2017 Proceedings of the 16th International Session on the issue of sepulchral monuments Prague 25 27 October 2017
Słyszałem jak sowa woła moje imię opowieść o Marianie Stachurskim