New items
Ignacy Witz Poznańska Galeria Nowa Pałac Górkóww Poznaniu luty marzec 2002
Threads of power lace from the Textilmuseum St Gallen
Nowy początek modernizm w II RP A new beginning modernism in the Second Polish Republic
Grafika polska w CBWA 1956 1971
Early painting in the Northern Netherlands style and techniques