Nowości
Żydowski dom modlitwy Herszla Zagajskiego
In the shadow of empires synagogue architecture in East Central Europe
Wybór pism estetycznych i krytycznych
Sytuacja się zmieniła sztuka polska XX i XXI wieku 20 04 2018 29 12 2019 Gmach Główny Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie The situation has changed 20th and 21st Century polish art the Main Building a Branch of the National Museum in Krakow
Jeńcy wojenni w okupowanym Krakowie 1939 1945